Dom za stare i nemoćne osobe Ravno raspisuje natječaj za posao!

Na temelju članka 21. Statuta Doma za stare i nemoćne osobe Ravno i Odluke Upravnog vijeća, Ravnateljica Doma za stare i nemoćne osobe Ravno raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta u Domu za stare i nemoćne osobe „Ravno“

 

Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidat mora  ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
–   SSS III stupanj, smjer kuhar, KV, sa ili bez radnog iskustva

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– izvod iz matične knjige državljana BiH
– rodni list
– dokaz o stručnoj spremi – ovjeren preslik svjedodžbe/diplome ili uvjerenja

 

Izbor kandidata izvršit će Ravnateljica, nakon provedenog intervjua sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete predviđene natječajem.
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od  dana objave natječaja.
Prijava kandidata treba sadržavati adresu kandidata i  kontakt telefon, a dokazi uz prijavu ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

 

 

Ravno, 25.09.2018.